Pro­fil

Lidt bag­grunds viden om migportrt foto-beskret.jpg - 102.08 KB

Jeg hed­der Gitte Jensen. Jeg er uddan­net heal­ings­massør og
sam­taleter­apeut på Kur­sus­cen­tret Kilden i Valby

Jeg har åbnet min klinik Hel-​massage i min pri­vate bolig i Ulstrup ved Vig.
Her har jeg indret­tet et hyggeligt lokale der kun bruges til mas­sage og heal­ing.

Til dagligt arbe­jder jeg som vikar i hjem­me­ple­jen om nat­ten, og resten af tiden arbe­jder jeg i min klinik, hvor jeg tilby­der mas­sage, heal­ing og sam­taler.

Jeg er en per­son som har empati og ind­føling, samt respekt og hjerte­varme for andre men­nesker, både i kom­mu­nika­tion og behan­dling.

Jeg har indtil nu gen­nem­ført føl­gende uddannelser:

Heal­ings­massør og sam­taleter­apeut
Spe­ciale i ter­apeutisk yoga
Reiki Heal­ing
Reiki 1, Reiki 2 og Reiki 3
Japansk lift­ning, ansigtsmassage