Japansk lift­ing

Mere end blot en ansigtsbehandling…

Den gamle japanske tra­di­tion, der byg­ger på aku­pres­sur, zoneter­api og japanske mas­sageteknikker, omtales også som naturens egen botox. Ved at arbe­jde med ansigtets muskler, fjernes spændingerne. Sam­tidig drænes ansigtsvævet for eventuelle væskeo­phob­ninger.
Behan­dlin­gen giver ansigtet et helt anderledes afs­lap­pet udseende, og et mere frisk og ung­dom­meligt look. Allerede efter første behan­dling får huden en mere frisk glød, da blod­gen­nem­strømnin­gen i vævet forøges.

Japansk Lift­ing:

 • giver fysisk såvel som psykisk velvære
 • afbal­ancerer ubal­ancer i forbindelse med stress
 • virker rynkere­duc­erende og opstrammende
 • giver huden fornyet glød
 • kan kom­bineres med coach­ing og terapi

Selve behan­dlin­gen består af:

 • afren­sning af ansigtet
 • alge­maske (Spirulina)
 • hov­ed­bunds­mas­sage
 • stim­u­ler­ing af akupressurpunkter
 • stim­u­ler­ing af organzoner
 • ansigts­mas­sage og rynke­fore­byggende øvelser
 • Lymfe­dræ­nage
 • regener­erende maske
 • fod­mas­sage
 • behan­dling med Himalaya saltstenskugler
 • øjen­creme og stim­u­ler­ing af huden omkring øjnene


Under behan­dlin­gen benyt­ter jeg hybenker­ne­olie, som giver hur­tige resul­tater i kraft af et højt ind­hold af A-​vitaminer, som har en regener­erende virkn­ing på cellevæv.

jeg bruger udelukkende økol­o­giske pro­duk­ter med æteriske olier, så skadelige kemikalier og par­fume undgås.Før behan­dlin­gen:

 • Hvis det er muligt, så mød op uden makeup
 • Det er en fordel at fjerne evt. kon­tak­tlinser inden behandlingen
 • Tage øreringe og hal­skæder af

Efter behan­dlin­gen:

 • Du har nu nydt en time i ren forkælelse, og du vil opleve en dyb afstres­ning af krop og sind
 • Der kan forekomme nogle udren­sningssymp­tomer og det er vigtigt at drikke vand i timerne efter behandlingen
 • Symp­tomerne kan blandt andet være: træthed, tørst, kul­derys­telser eller følelses­mæs­sige reak­tioner